Distriktssköterskemottagning

Tider bokas via din distriktssköterska eller via telefonsköterskan på tel 08-128 187 72.

Vi ger råd och stöd till egenvård, bedömer sår och eksem, gör omläggningar, ger kompressionsbehandlingar och ger injektioner. Vi har förskrivningsrätt på vissa läkemedel, sköter om centrala venkatetrar, stomier och urinkatetrar. Vi ger information då det efterfrågas och kan vid behov motivera till beteendeförändringar.

Hälsosamtal kan bokas då vi mäter blodtryck, tar blodsocker, längd, vikt, BMI och samtalar om risk- och friskfaktorer i just ditt liv.