Hemsjukvård

Distriktssköterskan ansvarar och planerar för insatser i hemsjukvården. Du som inte kan ta dig till vårdcentralen, som är listad på Stureby vårdcentral och som behöver sjukvårdande insatser i hemmet kontaktar vårdcentralen.

I hemsjukvårdsteamet ingår också undersköterskor och din husläkare. Distriktssköterskan samverkar först och främst med dig och dina anhöriga men också med kommunens biståndsbedömare, hemtjänst, distriktsarbetsterapeut, distriktssjukgymnast, dagvård och andra berörda.