Inkontinens

Vid besvär av inkontinens kan distriktssköterskan hjälpa dig med viss utredning, behandling, uppföljning samt vid behov utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Kontakta din distriktssköterska för mer information.