Levnadsvanor

Begränsad tillgänglighet för livsstilssamtal för närvarande pga pågående pandemi. 

Alkohol: Distriktssköterskan kan informera om samband mellan hög alkoholkonsumtion och olika symptom och motivera till beteendeförändringar.

Motion: En fysiskt aktiv livsstil medför en minskad risk för att utveckla flera sjukdomstillstånd, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. I många fall utgör ökad fysisk aktivitet en viktig del av sjukdomsbehandlingen. Distriktssköterskan kan hjälpa dig med information och motivera till beteendeförändringar. Vi skriver också recept på fysisk aktivitet då det är motiverat.