Distrikts-/sjuksköterska

Våra distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor hjälper dig

Du kan boka tid för 

  • Omläggning av sår
  • Blodtryckskontroll
  • Hudutslag
  • Injektioner
  • Suturtagning
  • Hälsosamtal för 50 åringar

Diabetessköterskor 

Yvonne Olausson Törmä 

Johanna Baggström

Maria Sjöåsen

Jenny Östergren Höljer

KOL/rökavvänjning

Yvonne Olausson Törmä 

Inkontinens 

Maria Feltenberg Laiholampi