Hälsocenter

Vi har Hälsocenter hos oss en dag i veckan. En hälsovägledare erbjuder stöd och vägledning när det handlar om matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, tobaksavvänjning och alkohol. Hälsocenter erbjuder individuella samtal, delta i grupp samt föreläsningar/kurser. All verksamhet är kostnadsfri, förutom tobaksavvänjning (170 kr, högkostnadsskydd gäller).

Kontakt

Telefon: 021-17 64 00

Går även att kontakta via 1177.se