Tack för förtroendet

I Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste mätning av kundnöjdhet i olika servicebranscher fick vår mottagning - med övriga Praktikertjänstmottagningar – högst betyg av alla, för tredje året i rad.

Mätningen bygger på intervjuer med 1 100 personer som fick svara på hur nöjd man är med sin tandvård. Praktikertjänstmottagningarna fick betyget 86,6 på en skala från 1-100* medan övriga privattandläkare fick 85 och Folktandvården 78,4.

Tack för att du har bidragit till detta!

*Missnöjda kunder 0-60, Nöjda 60-75, Mycket nöjda 75-100