Nagelsvamp Behandling

Med laser kan man effektivt behandla en nagelsvamp infektion. Det finns ett pigment i svampcellerna som absorberar laser ljuset mycket mer än våra egna celler. Laser ljuset passerar genom nageln till den nivå där svampen ligger. Det betyder att man selektivt kan värma upp och avdöda bara svampcellerna. En behandling görs över hela nageln och huden som omger den.

En full behandling består av totalt 6 behandlingstillfällen: 2 gånger per vecka i 3 veckor. Vid slutet av varje behandlingen behandlas området även med terapilaser, för att förstärka kroppens immunsvar mot svampcellerna. Vid behandlingen känner man laser "skotten" men eftersom vi kyler ner arbetsområdet med kall luft, gör det inte ont.

Om man har fått mycket förtjockade naglar kan vi vara tvungna att tunna ut naglarna också för att komma åt svampen. Detta görs också med hjälp av laser.

Hemma, måsta man tvätta alla strumpor och sängkläder med en temperatur högre än 45 C, och pudra ett pulver mot svamp in i alla skor, annars är risken stor att svampen kommer tillbaka.

Resultatet tar tid innan det syns, då man måsta låta tiden för den nya friska nageln att växa fram. Men metoden är mycket effektiv. I princip 100% lyckandefrekvens.