Hälsokontroll: Gavin Manderson

Hos oss kan ni få en Hälsokontroll gjord på cirka 10 minuter: Den består av två delar, blodtryck- och blodsockermätning. Resultatet ger en bra och informativ bild av din hälsostatus. Det är bara en fingervisning och vi ställer inga diagnoser, men om vi ser några avvikande värden får ni veta det och diagnos kommer att ställas av läkare på till exempel vårdcentral.    

Besök hos mig kan göras varje år i samband med undersökning eller efter någon behandling. Detta är kostnadsfritt för våra revisionspatienter och ingår i undersökningen.

Vi erbjuder samma service till alla andra som vill ha gjort denna kontroll hos oss, men då till ett självkostnadspris av 150:-.

Undersökningar har visat att cirka 38% av landets befolkning har ett förhöjt blodtryck utan att veta om detta. Om vi kan hjälpa till att förbygga stora problem för patienten genom dessa undersökningar har både du som patient och samhället vunnit mycket.