Käkkirurg Gunnar Dahlberg

Hjälper oss att ta hand om komplicerade extraktioner (exempelvis besvärliga visdomständer), rotspetsoperationer och att sätta in implantat.

Gunnar har mångårig erfarenhet som kirurg och har varit chef på käkkirurgen i Lund.