SACD-metoden

Vilken skönhetstandvård ska jag välja?

Hur hittar jag en pålitlig och välutbildad tandläkare? Vem ska få utföra kosmetisk tandvård på mig? SACD består av tandläkare och tandtekniker som fortbildar sig för att nå bästa resultat. Kraven i SACD är hårda – den som inte fullföljer kursprogrammen utesluts ur akademin. Detta för att garantera estetisk och dental toppkvalitet.
Välj en tandläkare med kunskap, erfarenhet och excellens. Välj trygghet. Välj SACD.

SACD-modellen - du ser skillnaden

Det som skiljer SACD-modellen från sedvanlig estetisk-kosmetisk tandvård är främst att den egentliga behandlingen startar först sedan slutresultatet presenterats för patienten och godkänts. Steg 3 (se nedan).

En annan skillnad är den grundlighet som SACD anbefaller. Estetik, funktion och etik hör intimt samman när vi planerar en ny omfattande behandling.

Tre steg

Fullständig undersökning med anamnes och patientens önskemål. Vi gör modeller av de befintliga tänderna samt fotograferar en bildserie hur patienten ser ut idag.Patienten får se sina "nya" uppvaxade prototyper till tänder. 

I vissa fall kan man med hjälp av dessa uppvaxningar låta patienten prova de nya tänderna utan på de egna en kortare tid för att hon/han ska kunna känna om dessa motsvarar önskemålet. Här är patienten i högsta grad delaktig med synpunkter och kommentarerNär såväl patient och tandläkare är nöjda med det nya utseendet startar behandlingen som då inte kommer att bli en överraskning eftersom slutresultatet redan är förutbestämt. Först nu börjar behandlingen - och slutförs.

Kontakta oss för mer information och behandlingsplanering.Antoinette Tjäder, leg. tandläkare, är fullvärdig medlem i SACD och arbetar enl. denna metod.