Välkommen!


Tillsammans skapar vi friska leenden


Tumba Tandvårdscenter är den största privata tandläkarpraktiken i Tumba. Tandvårdscentret erbjuder allt inom tandvård och tar emot patienter såväl från närområdet som från hela Stockholmregionen. Läs mer om oss.

Bli vår patient