Barntandvård

Vi tycker att det finns många fördelar med att du och din familj har samma tandläkare. Vi privattandläkare driver våra mottagningar år efter år och kan därför bygga upp kunskap om tandhälsan hos hela din familj.

Vi lär känna familjen och kan tidigt sätta in förebyggande åtgärder och komma med råd som ger alla i familjen bättre tänder. Eftersom vi har ett intimt samarbete med olika specialister kan vi ge alla i familjen den vård de behöver.

Vi undersöker barnens tänder varje år och vid behov kallas barnet oftare. Våra tandläkare och tandsköterskor har lång erfarenhet av barntandvård.