Tandhygienist

Målet med tandvård är i grunden att kunna uppnå och bibehålla en god munhälsa för den enskilda patienten.I strävan efter detta mål krävs naturligtvis inblandingen av många faktorer i syfte att uppnå ett lyckat resultat.

Tandhygienisten har i modern tandvård en framträdande och mångsidig roll i patientarbetet.

Tandhygienistyrket är ett av de 21 legitimationsyrkena i Svergie tillsammans med bla sjuksköterska, läkare, tandläkare, psykolog mm.

Som patient får du ofta komma med regelbunda mellanrum till tandhygienisten i olika sammanhang.

Vanliga behandlingar och undersökningar inom tandhygienistens kompetensområden är bl a. tandstensborttagning, puts och polering, utjämning och korrektion av tidigare gjorda fyllningar, tandvårdsrådgivning, behandling mot ilningar och blottade tandhalsar, lokalbedövning, lagningar, förebyggande fluorbehandling mot hål/karies, olika tandlossningsbehandlingar, mm.

Även undersökning och diagnosticering av hål/karies, tandköttsinflammationer samt tandlossning ingår i tandhygienistens kompetens.

Tandhygienisten kan b la. även ta bort missfärgningar och bleka tänder.

Utöver det har en legitimerad tandhygienist receptförskrivningsrätt av tandvårdsrelaterade preparat.

Din tandhygiensist har dessutom ett nära samarbete med din behandlande tandläkare vilket gör att de båda yrkenas spetskompetens utnyttjas maximalt till förmån för patienten och behandlingsresultatet.

Tandhygienisten är på så vis en viktig länk när det gäller att uppnå målet: en god munhälsa.