Addera -Nöjdast patienter i landet!

Tumba Tandvårdscenter är en diplomerad ADDERA mottagning inom Praktikertjänst AB. Addera är ett koncept för verksamhetsutveckling som innefattar år av kontinuerlig utbildning för hela tandvårdsteamet.

Hela tandvårdsteamet från reception till tandläkare skapar en djup relation till dig som kund. Du får mer kunskap om dina tänder och tandhälsa och blir mer delaktig i behandlingen.

Faktum är att för femte året i rad visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att de patienter som besöker tandvårdsmottagningar inom Praktikertjänst är de som är mest nöjda med sin vård. Dessutom ser man att patientnöjdheten bland ADDERA mottagningar inom Praktikertjänst ligger allra bäst till bland alla kliniker i hela landet.