Vällingby Neuro

Vällingby Neuro drivs inom ramen för vårdval i neurologi samt neurofysiologi och öppnade i Praktikertjänsts regi i Vällingby Läkarhus maj 2014. Här arbetar specialist i neurologi, neurofysiologi, sjuksköterska samt biomedicinska analytiker.


OBS! Nytt telefonnr från 6 april 08-123 460 15.


Nytt från 2022-04-01


Region Stockholm inför 1 april enhetstaxa för alla avgiftsbelagda vårdbesök. Detta innebär att du betalar samma patientavgift oavsett om du besöker läkare, sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 


Den nya besöksavgiften är 250 kronor f r o m 1 april 2022. Barn under 18 år samt personer över 85 år är fortsatt avgiftsbefriade. Besök för neurofysiologisk undersökning blir avgiftsfri.Besök oss via Mitt PTJ 


Vi har övergått från 1177 till Praktikertjänst MittPTJ


Sedan mitten av november har vi frångått 1177 och övergått till vår egna digitala tjänst "Mitt PTJ". Mitt PTJ finns som app eller så loggar du in via vår hemsida. Ärenden som gått att utföra via bankID på 1177 kan nu göras via MittPTJ.

Mer information här.

Kontakt