Om oss

Take Care

Journalsystemet Take Care - sammanhållen journal

Vi på Vällingby Neuro har liksom flertalet av Stockholms sjukhus och vårdcentraler journalsystemet Take Care vilket möjliggör sammanhållen journal.

Mer om sammanhållen journal kan läsas på webbplatsen 1177

Ackreditering

Ackreditering

Vällingby Neuro med ackred. nr 10581 Provning ISO/IEC 17025 är ackrediterad av Swedac som provningslaboratorium för Elektroencefalografi (EEG), Elektroneurografi (ENeG), Elektromyografi (EMG) och thermotest.

swedcac symbol.jpg

iso

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete.

ISO Certifiering NY.jpg

Kvalitetscertifiering

Kvalitetsdiplomering

Sedan december 2015 är mottagningen kvalitetsdiplomerad vilket innebär att verksamheten arbetar enligt Socialstyrelsens förordning om ledningssystem i vården (SOSFS 2011:9). Vi vill ge våra patienter ett tryggt omhändertagande med omtanke, engagemang och kvalitet samt en god och säker vård präglad av hög professionell kompetens.

Cecilia Adelöw

Cecilia Adelöw.jpg
Cecilia Adelöw

Neurolog

Jonas Persson

Jonas Persson.jpg
Jonas Persson

Neurofysiolog

Maria Lüttgen

Maria Lüttgen

Neurolog

Britten Winström Nodemar

Britten Winström Nodemar.jpg

Britten Winström Nodemar

Biomedicinsk analytiker

Catharina Skote

Catharina Skote.jpg

Catharina Skote

Biomedicinsk analytiker

Hannen Letaief

Hannen Letaief

Biomedicinsk analytiker

Alexander Popko

Alexander Popko

Biomedicinsk analytiker

Helena Kneczke

Helena Kneczke

Sjuksköterska

Maria Engberg

Maria Engberg

Medicinsk sekreterare