Vår verksamhet

Vällingby Neuro består av mottagningsverksamhet inom neurologi samt klinisk neurofysiologi.

För nybesök hos neurolog eller neurofysiologisk undersökning krävs remiss ifrån allmänläkare eller specialist. Besök hos neurolog kostar 250 kr, neurofysiologisk undersökning är avgiftsfri.

Väntetiden till neurofysiologisk undersökning är för närvarande några veckor. För neurologbedömning är väntetiden för närvarande 12 månader.

Var god se: www.vantetider.se