Vällingby Neuro

Vällingby Neuro drivs inom ramen för vårdval i neurologi samt neurofysiologi och öppnade i Praktikertjänsts regi i Vällingby Läkarhus maj 2014. Här arbetar specialist i neurologi, neurofysiologi, sjuksköterska samt biomedicinska analytiker.Besök oss via Mitt PTJ 


Vi har övergått från 1177:s e-tjänster till Praktikertjänst e-tjänster


Sedan mitten av november har vi frångått 1177:s e-tjänster och helt övergått till vår egna digitala tjänst "Mitt PTJ". Mitt PTJ finns som app eller så loggar du in via vår hemsida. Alla ärenden som gått att utföra via bankID på 1177 görs nu istället via MittPTJ.

Mer information här.

Kontakt