Vällingby Neuro

Vällingby Neuro drivs inom ramen för vårdval i neurologi samt neurofysiologi och öppnade i Praktikertjänsts regi i nya lokaler i Vällingby Läkarhus maj 2014. Här arbetar specialist i neurologi, neurofysiologi samt biomedicinska analytiker.


Med anledning av Corona infektion


Med anledning av Corona infektion följer vi hygienrutiner. Vi välkomnar som tidigare patienter för nybesök eller återbesök till neurolog samt neurofysiologisk undersökning som INTE uppvisar förkylningssymtom, hosta eller feber. Vi har väntrum och reception som inte ger risk för trängsel.

Kontakt