Undersökningar

EEG (elektroencephalografi): Registrering av hjärnans elektriska aktivitet.

ENeG (elektroneurografi): Undersökning av nervfunktion.

EMG (elektromyografi): Undersökning av muskel- och nervfunktion.

SEP (somatosensoriska evoked potentials): Undersökning av nervbanornas funktion i ryggmärg och hjärna.

KST (kvantitativ sensibilitetstest): Undersökning av de nervbanor som förmedlar värme/kyla eller vibration.