Undersökningar

EEG (elektroencephalografi): Syftet med EEG är att undersöka den elektriska aktiviteten från hjärnan. Undersökningen tar cirka 45 minuter. Du ligger och vilar samtidigt som vi registrerar hjärnans aktivitet med hjälp av elektroder som ligger an mot hårbotten. Ibland inkluderas djupandning och blinkande ljus. Ha gärna rent hår.

ENeG (elektroneurografi): Syftet med ENeG är att undersöka funktionen i nerver främst i armar och/eller ben.
Undersökningen tar cirka 30-45 minuter. Vi stimulerar nerverna med små elektriska impulser och mäter svarssignalen i muskler och nerver med hjälp av ytelektroder. Det är viktigt att nerverna i händer och fötter är varma. Klä Dig varmt, vantar eller handskar på händerna om det är kallt ute. Ingen hudkräm på händer/fötter undersökningsdagen. Om armar/händer ska undersökas kom gärna utan armband och ringar.

EMG (elektromyografi): Undersökning av muskel- och nervfunktion. Syftet med EMG är att undersöka funktionen i muskler och nerver. Undersökningen tar cirka 30-45 minuter och utförs av en läkare som med hjälp av en tunn nål mäter elektriska signaler från muskler. I vissa fall mäts också impulsöverföringen mellan nerv och muskel, undersökningen tar då lite längre tid.

SEP (somatosensoriska evoked potentials): Syftet med SEP är att undersöka funktionen i nervbanorna i ryggmärg och hjärna. Undersökningen tar cirka 45-90 minuter. Vi stimulerar nerver i handleder och/eller fotleder med små elektriska impulser. Samtidigt registrerar vi hur signalerna når hjärnan med hjälp av elektroder som ligger an mot hårbotten.

KST (kvantitativ sensibilitetstest):  Syftet med KST är att mäta funktionen hos de nervtrådar som förmedlar upplevelsen av värme eller kyla. Undersökningen tar cirka 30-60 minuter. Vid mätning av hudkänseln används en platta som läggs mot huden. Du kommer själv att få ange när Du känner förändringen av värme eller kyla.