Astma – KOL

Vi har en särskild mottagning för dig med Astma och KOL. Där träffar du en specialistsköterska som går igenom din sjukdom och medicinering.

Det finns möjligheter att göra funktionstester bl a Spirometri, tester som ger vidare vägledning för hur du ska förhålla dig och medicinera på bästa sätt för att ha så lite symtom som möjligt och för att förhindra försämringar.

Ett rökstopp är av stor vikt för dig med Astma-KOL och du får råd med hur du skall göra för att bli rökfri.