Diabetes

Det finns en diabetesmottagning som bemannas av specialutbildade diabetessköterskor.