Hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan ha många orsaker och ge upphov till många olika symtom. De viktigaste är en känsla av att man blir onormalt andfådd vid ansträngning och att man helt enkelt inte orkar som tidigare. Trötthet kan vara ett symtom. Tillståndet kräver utredning och efter denna en adekvat behandling. En omfattande medicinering brukar sen krävas för att motverka fortsatt utveckling av hjärtsvikten.

Har du symtom på hjärtsvikt så är det angeläget med ett besök hos läkare som kan lägga upp både utredning och behandling. Det kan sen bli fråga om att under behandlingen få ett antal besök och fortsatt uppföljning hos en sköterska för att förfina behandling och medicinering.