Fysisk träning

Bristande fysisk träning har med åren framträtt som en av de starkaste riskfaktorerna för insjuknade i olika kroniska sjukdomar och förtida död.

Människans kropp är sedan urminnes tider anpassad för fysisk aktivitet som inte längre omedelbart behövs för vår överlevnad.

Fysik inaktivitet bidrar nu i stället till en ökad stress och överreaktioner i vår hormonbalans och bidrar till sjukdomar som bl a Högt blodtryck, Hjärt- och kärlsjukdom, Stressyndrom, Övervikt, Diabetes, olika Psykiska sjukdomstillstånd som i sin tur ger en ökad sjukdomsbörda med förtida insjuknande och död. Världshälsoorganisationen har särskilt pekat ut fysisk inaktivitet hos människan i dagens värld som en av de allra största hälsoproblemen.

Vi kan ge dig råd och anvisningar hos sjukgymnaster, läkare och sköterskor på mottagningen och även slussa till Hälsocenter för vidare behandling.