Kostnader & betalning

Här nedan hittar du information om våra kostnader samt hur betalning går till.

Om du är under 20 år eller över 85 år får du avgiftsfri vård. 

Kostnader

Besök på vårdcentral och digitala läkarbesök kostar 200 kr. Hos sjuksköterska, undersköterska, distriktssköterska och skötare kostar det 0 kr. 

Betalning

 

Betala gärna med kort eller swish

Du betalar patientavgiften vid ditt besök, gärna med kort eller swish då vi av hänsyn till personalens säkerhet inte tar emot kontanter. Väljer du att betala i efterhand får du med faktura vid besöket. Vid fakturering tas en faktureringsavgift på 50 kronor ut, utom i de fall betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om betalning efter påminnelse fortsatt uteblir går ärendet till inkasso.

Uteblivet besök eller sent återbud

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du enligt Region Skånes riktlinjer betala dubbel patientavgift för besöket. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en avgift för uteblivet besök. Faktura skickas hem till dig; denna avgift går inte på högkostnadsskyddet. Om betalning efter påminnelse fortsatt uteblir går ärendet till inkasso.

Högkostnadsskydd och frikort

Du behöver inte betala mer än 1 300 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. När du har uppnått 1 300 kronor kan du få ett frikort, som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Frikortsperioden börjar räknas från det första besöket de senaste tolv månaderna. Vill du veta mer? Prata med vårdpersonalen eller läs mer på 1177.se

*Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

Var god se: Patientavgifter öppenvård Skåne