Kostnader & betalning

Här nedan hittar du information om våra kostnader samt hur betalning går till.

Denna information gäller från 2022. Om du är under 20 år eller över 85 år får du avgiftsfri vård. 

Kostnader

Besök på vårdcentral och digitala läkarbesök kostar 200 kr. Hos sjuksköterska, undersköterska, distriktssköterska och skötare kostar det 0 kr. 

Betalning


Betala gärna med kort

Du betalar patientavgiften vid ditt besök, gärna med kort då vi inte tar emot kontanter. Väljer du att betala i efterhand får du en faktura hemskickad. Vid fakturering tas en faktureringsavgift på 50 kronor ut, utom i de fall betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

Uteblivet besök eller sent återbud

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbel patientavgift för besöket. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en avgift för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Du behöver inte betala mer än 1 200 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. När du har uppnått 1 200 kronor kan du få ett frikort, som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Frikortsperioden börjar räknas från det första besöket de senaste tolv månaderna. Vill du veta mer? Prata med vårdpersonalen eller läs mer på 1177.se

*Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

Var god se: Patientavgifter öppenvård Skåne