Mottagningar

Här nedan hittar du våra mottagningar. Det går fint att boka tid för provtagning online via 1177.se, men notera att det måste föreligga en provbeställning från en av våra läkare eller medhavd provtagningsremiss från extern beställare. För övrig tidbokning är du välkommen att ringa eller skriva till oss på Mitt PTJ.

Våra mottagningar

Läkarmottagning

Våra läkare är specialister i allmän medicin med bred medicinsk kompetens. Vi utför gynekologisk undersökning och öronvaxsugning.

Sjuksköterskemottagning

Vi har distriktssjuksköterska och sjuksköterskor som, utöver bred allmän medicinsk kompetens, också har kompetens inom sårvård, äldrevård, vaccinationer, astma/KOL, diabetes, förmaksflimmer och hjärtsvikt. 

Undersköterskemottagning

Våra undersköterskor tar bl.a. hand om provtagning, EKG, blodtryckskontroller och suturborttagning.

Provtagning

iKBT

Vi samarbetar med psykoterapeut för iKBT och krissamtal.

Klicka här för mer information.