Välkommen till Vårdcentralen Visborg

Vi bedriver primärvård på uppdrag av Region Gotland. Vår ambition är att göra detta med hög medicinsk kompetens och god service.


VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUS (COVID-19)!


Har du symtom på luftvägsinfektion exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och eller feber? Misstänker du att du har drabbats av coronavirus (covid-19) ska du ringa 1177 för att bli hänvisad rätt i vården. Besök inte vårdcentral, akutmottagning eller annan sjukvårdsinrättning på egen hand.


Om du har en bokad tid och drabbats av luftvägssymptom, ska du ringa så hjälper vi dig att boka en ny tid.


Har du allmänna frågor om coronavirus (covid-19)? Ring 113 13.


Mer information finns på 1177.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Bli patient hos oss