Personal

Verksamhetschef
Jonas Sommar

Jonas nås via receptionen på telefon 0498-652305 eller via e-post: jonas.sommar@ptj.se

Läkare
Våra läkare är specialister i allmänmedicin och har lång erfarenhet inom sjukvården.

 • Felix Mair
 • Ann-Charlotte Wåhlin
 • Jakob Fugeläng
 • Eva Rinblad
 • Elisabet Abdo

ST-läkare

 • Lisa Emilsson
 • Christian Westlund
 • Torun Johnsson

AT-Läkare

 • Judith Lockman-Lundgren

 Psykolog/Psykoterapeut

 • Leg Psykolog Misa Sjöberg
 • Leg Psykolog Jonas Sommar

Distriktssköterskor
Våra distriktssköterskor har distriktssköterskekompetens. Vi har vidare specialkunskaper så som företagssköterska, diabetessköterska samt kompetens inom urologi/inkontinens, astma/KOL och livsstilsmottagning.

 • Nina Allheim
 • Maria Vestman
 • Camilla Reutervik
 • Julia Karlsson
 • Veronica Olin

Undersköterskor
Våra undersköterskor kommer du framför allt att träffa vid provtagning. De assisterar vid operationer och ser till att vår utrustning fungerar m m.

 • Christina Magnusson
 • Helena Wisen
 • Ulrica Olsson

Sekreterare
Våra sekreterare möter du i receptionen. De ansvarar för all dokumentation, skriver intyg och remisser samt står för mycket av vår kommunikation med omvärlden.

 • Anette Segerlund
 • Josefine Öslöf
 • Elisabeth Strage

Husmor/Barista

 • Ulrika Häglund