Bli patient hos oss

För tillfället kan vi inte ta emot fler patienter men du kan ställa dig på väntelistan så kontaktar vi dig.

Vårdcentralen Visborg
Visborgsallén 47
621 50 Visby

Skulle den läkare du valt bli fulltecknad innan din anmälan kommer in, erbjuds du i första hand annan läkare på mottagningen. Blir alla fullteckande kommer du att få besked om att du står på kö.

Vid akuta sjukdomsfall tar vi i mån av utrymme emot patienter som annars inte hör till vårt upptagningsområde.