Avgifter

Hos Vårdcentralen Visborg gäller samma patientavgifter som inom övrig primärvård.

För mer information läs vidare på 

https://dokument.gotland.se/IntegrationService.svc/doc/content/25241