Avgifter

Hos Vårdcentralen Visborg gäller samma patientavgifter som inom övrig primärvård.

För mer information läs vidare på https://www.gotland.se/102914