Kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet, samt funktionens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter. Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.

Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, smärta, spänningar och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

Kiropraktorn behandlar dina besvär

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även mjukdelsbehandling m.m. används. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.
För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.