Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en behandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad, vilket kan lindra smärta eller stimulera läkningsprocessen.

Stötvågsbehandling används på:

Hälsporre (Plantar fascit)
Kalkaxel
Tennisarmbåge (Lateral epikondylit)
Hopparknä
Hälseneinflammation (Akillestendinos)
Trokanterit

När bör man inte använda stötvågsbehandling?

Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
Vid cancer
Vid graviditet
Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran.
Vid akut inflammation i behandlingsområdet

 

Ett nybesök ska alltid bokas inför stötvågsbehandling för att avgöra lämpligheten av terapiformen.