Jannica

Arbetar inom hemrehabiliteringen

Tidgare  inom företagshälsovården  och även  arbetat inom geriatrik