Fysioterapi/ Sjukgymnastik

Fysioterapin/Sjukgymnastiken/ vänder sig till dig som behöver en bedömning av muskel-, led- och skelettbesvär. Syftet kan vara att förbättra funktionen, upprätthålla din förmåga eller få bort/minska smärtan

Vi hjälper dig hantera dina besvär

Du kan behöva hjälp med rehabiliteringen efter en olycka, arbetsskada eller lära dig hur du ska hantera dina besvär för att må så bra som möjligt. Detta är något en  Fysioterapeut eller sjukgymnast kan hjälpa till med.

Hjälpen hos fysioterapeuten/sjukgymnasten förutsätter att du är aktiv själv. Det går ut på att du ska lära dig hantera dina besvär och hitta sätt att ta hand om dig och bli medveten om hur din kropp fungerar.

Du får reda på hur dina besvär kan ha uppstått – du kanske behöver tänka på din hållning, arbetsställning, andning, om du är spänd eller hur du förhåller dig till stress och så vidare.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Att förbättra kroppens funktion
  • Motion-/Idrottsrelaterade skador
  • Träning/Utbildning inför operation
  • Rehablitering efter skada eller operation
  • Gruppverksamhet, läs mer här
  • Graviditetsrelaterade besvär
  • Smärtlindring och/eller smärthantering

 

Våra Sjukgymnaster/Fysioteraputer