Vårt utbud

Danvik Rehab & Kiropraktik är en fullskalig rehabiliteringsmottagning centralt belägen i Nacka (Danvik center). Hit tar du dig på 5 minuter från Slussen. Vi erbjuder sjukgymnastik/fysioterapi, kiropraktik, arbetsterapi och dietetik och drar vid behov nytta av varandra för patientens bästa.

Har du...

  • ... drabbats av nedsatt funktion och är i behov av rehabilitering efter skada?
  • ... en permanent funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre eller rehabilitering för att bibehålla din funktionsnivå?
  • ... drabbats av plötslig smärta eller dragits med långvarig värk?
  • ... behov ändrad kosthållning på grund av underliggande sjukdom eller andra orsaker?

Till oss kommer du för rehabilitering efter skada, vid smärta eller vid försämrad funktion i rörelseapparaten. Vi hjälper även dig som har olika typer av funktionshinder som ledbesvär eller olika neurologiska sjukdomar.

Alla besök hos oss är remissfria.

Arbetsterapi

beatricegarveydanvik130717.jpg

Dietetik

Dietist 2000x1333.jpg

Hemrehabilitering

hemrehab-ny.jpg

Kiropraktik

beatricefagerstrom-danvikrehabkiropraktik2016lr-35.jpg

Kurser & grupper

beatricefagerstrom-danvikrehabkiropraktik2016lr-73.jpg

Sjukgymnastik/fysioterapi

beatricefagerstrom-danvikrehabkiropraktik2016lr-58.jpg