Vårt utbud

Danvik Rehab & Kiropraktik är en fullskalig rehabiliteringsmottagning centralt belägen i Nacka (Danvik center). Hit tar du dig på 5 minuter från Slussen.

Vi erbjuder sjukgymnastik/fysioterapi, kiropraktik, arbetsterapi, och dietetik och drar vid behov nytta av varandra för patientens bästa. 

Har du...

  • ... drabbats av nedsatt funktion och är i behov av rehabilitering efter skada?
  • ... en permanent funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre eller rehabilitering för att bibehålla din funktionsnivå?
  • ... drabbats av plötslig smärta eller dragits med långvarig värk?
  • ... behov ändrad kosthållning på grund av underliggande sjukdom eller andra orsaker?

Till oss kommer du för rehabilitering efter skada, vid smärta eller vid försämrad funktion i rörelseapparaten. Vi hjälper även dig som har olika typer av funktionshinder som ledbesvär eller olika neurologiska sjukdomar.

Läs mer om våra specifika arbetsområden: