Hemrehabilitering

Vid hemrehabilitering får du hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Vi arbetar i team för att få en helhetsyn av dig och hur du klarar din vardag i hemmet. Detta bidrar till ökad trygghet för dig.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Rehablitering och träning för att återfå eller bibehålla så stor funktion som möjligt
  • Bedömning av hemmiljön för att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt
  • Bedömning och intyg för ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • Hjälpmedel för att underlätta både kroppsliga- och minnessvårigheter. Vissa hjälpmedel kan du snabbt få från vårt förråd
  • Stöd och råd kring maten, samt vid behov förskrivning av nutritionsprodukter för att kroppen ska få all den näring som den behöver

Kostnad

Alla hembesök vi gör är kostnadsfria och du behöver ingen remiss för att komma i kontakt med oss. Vårt uppdragsområde är Nacka Kommun, Hammarby Sjöstad och Södermalm.

Våra teammedlemmar:

Sjukgymnaster/fysioterapeuter

  • Sjukgymnasten/fysioterapeuten stöttar dig i din rehabilitering om du fått svårigheter i din vardag, till exempel efter en skada, operation eller smärttillstånd. Vi hjälper även till om du behöver träna upp någon rörelsefunktion och bedömmer även behovet av gånghjälpmedel.

Arbetsterapeuter

  • Arbetsterapeuten arbetar för att du ska möjlighet att göra det du vill och behöver. Det kan röra sig om hjälpmedel, bostadsanpassnigar och träning för att du klara av till exempel ta på dig strumpor eller ta dig ut genom ytterdörren.

Dietister

  • Dietisten stöttar dig till bra matvanor som täcker ditt energi- och näringsbehov. Det kan gälla viktproblem eller frågor kring mat och hälsa relaterat till olika sjukdomar t.ex. KOL, diabetes, illamående m.m. Dietisten kan även hjälpa till med förskrivning av nutritionsprodukter vid behov.