Andreas

Andreas  har  gått sin  grundutbildning på Luleå tekniska  universitet

-Akupunktur

-OMT 1