Andreas

Andreas  har  nyligen avslutat Fysioterapi utbildningen på Luleå tekniska  universitet

-Akupunktur

-OMT 1