Friskvård

Utöver våra kurser och grupper inom sjukvården erbjuder vi även grupper för alla som är intresserade att börja träna och få professionell hjälp från våra legitimerade behandlare. Grupperna är självfinansierade men går oftast att få tillbaka på friskvårdsersättning via ditt arbete.

Medi-Yoga - Inställt mer intresse behövs

Vi träffas en timme under tio torsdagar här på mottagningen i grupprummet.

Gruppen består utav max 10 personer.

Kostnad: 1700kr
Betalningen sker första tillfället.

För att boka in dig,
Ring 08-466 88 00

Om Medicinsk yoga
I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs idag fler kraftfulla verktyg för att bättre skapa balans i våra liv och vår dagliga tillvaro. Många moderna discipliner och behandlingsmetoder har hämtat sin inspiration just från yogan.

Medicinsk yoga är bra för dig som besväras av långvarig smärta i rygg eller nacke, hjärt-och kärlproblem, högt blodtryck, stressrelaterad huvudvärk eller upplever mycket stress i din vardag. Genom olika fysiska övningar, andningstekniker, djupavslappning och meditation kan du stärka kroppen och minska stress och spänningar.

Medicinsk Yoga har effekt på ovanstående besvär med stöd i västerländsk forskning bland annat på Danderyds Sjukhus och Karolinska Institutet.

Syftet med Yoga är att skapa fullständig balans mellan kropp, sinne och själ.