Diabetesmottagning

Vi i diabetesteamet jobbar tillsammans för att hjälpa dig att kontrollera din diabetes. Vi följer nationella riktlinjer angående diabetesbehandling och strävar efter att hjälpa dig att nå din individuella målsättning. Hos oss får du bland annat hjälp med levnadsvanor, medicinjustering, och kunskap för egenvård. 

I teamet ingår diabetesansvarig läkare, diabetessköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt dietist.

För oss på mottagningen är det viktigt med fortbildning för att kunna ge dig som patient bästa möjliga förutsättningar till bra blodsockervärden. Vi deltar i nya uppdaterade utbildningar flera gånger per år, allt för att kunna ge bästa möjliga stöd och hjälp åt dig som patient enligt den nyaste forskningen och de senaste riktlinjerna. 

Om du vill jämföra oss med andra vårdgivare kan du gå in på NationellaDiabetesRegistret där du hittar den senaste statistiken: https://www.ndr.nu/#/profil/enhet/1602

Välkommen till oss!