Rehabkoordinator

Här på HälsoBrunnen har vi en rehabkoordinator- Annika Rolfson. Hon finns här för att hjälpa dig som patient vid längre sjukskrivningar och att vara en spindel i nätet för kollegor inom vården men även ut mot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovården och din arbetsgivare.

Hon kan hjälpa dig vid frågor kring sjukskrivningsärenden, rehabiliteringsåtgärder och vid kontakter med myndigheter som kan vara svåra.

Målet med att få hjälp av en rehabkoordinator är att komma åter i arbetet så snart som möjligt och på bästa sättet för alla inblandade parter.

Vill du ha hjälp i din sjukskrivning kan du ringa HälsoBrunnen alternativt så hör rehabkoordinatorn av sig till dig när någon av parterna önskar hjälp.