Psykolog

På Hälsobrunnen erbjuder vi korttidsbehandlingar hos vår legitimerade psykolog Cecilia Modig. Här kan du få hjälp med psykisk ohälsa såsom depression, ångesttillstånd, kriser och stressproblematik. För att komma i kontakt med psykologen får du först boka ett läkarbesök på mottagningen.