Vaccinationsmottagning

Vaccination covid-19 

Vi vaccinerar mot covid-19 med Pfizers Cominarty. Tid bokas via 1177.se eller genom att ringa oss. 

Resevacciner:

Reser du utomlands och kanske till tropiska områden behövs en särskild bedömning som omfattar resmål, vistelsetid, aktuellt hälsotillstånd och tidigare vaccinationer.

Kontakta oss för rådgivning vad som gäller för just dig och ditt resmål.

Hör av dig i god tid då alla vaccinationer inte kan kombineras och en del ska upprepas efter en viss tid.

TBE-vaccin:

TBE är ett virus som sprids via fästingar och kan orsaka hjärninflammation. Vi erbjuder TBE-vaccin och det rekommenderas till dig som bor och vistas i områden med smittrisk.

Vaccination mot Pneumokocker

Är du 75 år och äldre kan du kostnadsfritt vaccinera dig mot pneumokocker för att bland annat få ett skydd mot lunginflammation.

Vaccination mot Kikhosta

Är du gravid är det bra om du vaccinerar dig från graviditetsvecka 16 mot kikhosta för att ge ditt barn ett tidigt skydd.