Samtalsterapeut - Kurator - Psykolog

Behöver Du någon att prata med?

Vid en kris eller psykisk ohälsa, då kan samtal med vår psykosociala personal
vara det stöd Du behöver.

  • Vi erbjuder 5-10 samtal.
  • Kostnaden är 200 kr, frikort gäller.
  • Vi har tystnadsplikt, som enbart bryts om vi får kännedom om att barn far illa eller om allvarliga brott föreligger.
  • Vid förhinder är Du ansvarig för att avboka/boka om tiden.
  • Om du får förhinder men inte avbokar, debiteras Du för tiden.

Kontakt

Ring 026 65 03 00 tryck 1 för att boka tid.

Andra alternativ till samtal:

Klicka på länkarna för mer information.