Hammarby Sjöstads Husläkare

Välkommen till oss!


______________________________________________


Information angående provtagning covid-19


Vi erbjuder INTE allmän provtagning av covid-19. Vi utför endast provtagning när läkare bedömer att det behövs för patientens behandling.


Provtagning görs när en bekräftelse eller ett uteslutande av covid-19 har betydelse för vilken medicinsk behandling patienten ska få. Det kan exempelvis vara patienter som har varit sjuka under lång tid, som har andra riskfaktorer eller äldre personer som har svårtolkade symtom.


Läkaren avgör även vilket slags prov patienten ska ta. För att avgöra om patienten bär på viruset just nu tas provet genom att en tops förs in i näsan. För att se om patienten har haft sjukdomen tidigare och utvecklat antikroppar tas ett blodprov.


Patienter som behöver vård ska ringa till sin vårdcentral. Under coronapandemin har vi inte någon drop-in mottagning. Under telefonsamtalet gör sjuksköterskan en första bedömning och bokar tid för videobesök till läkare om det finns behov av det.


Om läkaren sedan bedömer att patienten behöver provtas för covid-19 bokas tid för provtagning och informerar patienten om var provet ska utföras.


För att undvika smitta skiljer vi patienter som ska provtas för covid-19 från patienter som besöker mottagningen för andra besvär. Vårdpersonalen som utför provtagningen bär skyddsutrustning.


Det tar några dagar innan provsvaret är klart. Läkaren som ordinerat provet meddelar patienten vad provsvaret visade. Om du känner dig sjuk, har feber eller hosta, ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Det gäller även om du är lindrigt sjuk.


 


https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/


 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


In English The Public Health Agency of Sweden has information in English about the corona virus COVID-19 on their web site. FAQ about COVID-19 - folkhalsomyndigheten.se


https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/


 

Tidsbokning
 

Öppettider Mottagning

Måndag
08:00-17:00
Tisdag
08:00-17:00
Onsdag
08:00-17:00
Torsdag
08:00-17:00
Fredag
08:00-17:00
 

Öppettider Laboratoriet

Måndag
08:00-15:45
Tisdag
08:00-15:45 (stängt 12.00-14.30 p g a personalmöte)
Onsdag
08:00-15:45
Torsdag
08:00-15:45
Fredag
08:00-13:30

Lunchstängt varje dag 12.00-13.00.

Karta

Hammarby allé 93, 120 63 Stockholm, Sverige

Se större karta 

Aktuellt

 

 

 

 

 

Vi är en miljöcertifierad vårdcentral

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Detta innebär att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom bl a klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.