Psykolog

Vår psykolog hjälper till med olika problem som till exempel stress, nedstämdhet och oro/ångest, kriser av olika slag.

Metoder

Jag använder mestadels KBT/ACT och Mindfulness för att förstå och arbeta med olika problem och livsfrågor. Det är oftast ganska korta och fokuserade kontakter där vi försöker jobba konkret med något problem. Ibland kan jag hänvisa till någon annan slags hjälp om det är mer lämpligt.

Vår psykolog

Bild: Martin Sundberg

Martin Sundberg

Psykolog