Vår verksamhet

Hos oss har Du möjlighet att få hjälp med olika typer av hälsoproblem, allt från akuta infektionssjukdomar till kontroll av kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes och astma. Vi erbjuder även hälsosamtal samt hjälp med rökavvänjning och viktnedgång.

Mer om oss

Vi har ett bra och nära samarbete med övrig sjukvård i Stockholm såsom andra specialistmottagningar, röntgen, fysiologiska laboratorium, sjukgymnaster, sjukhus med flera.

På mottagningen finns bland annat laboratorium, psykolog för stöd- och bedömningssamtal.

Har du behov av vård i hemmet hjälper vi till med hemsjukvård med hembesök i vårt närområde Hammarby Sjöstad.

 

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Akuta infektionssjukdomar, tex halsfluss, urinvägsinfektion, förkylning
 • Akuta skador som sårskador, stukningar
 • Astma, KOL och andra besvär i luftvägarna
 • Bedömning och borttagning av födelsemärken
 • Besvär från leder och muskulatur
 • Eksem, utslag och andra hudbesvär
 • Endokrinologiska sjukdomar tex diabetes, sköldkörtelsjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar så som högt blodtryck, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt
 • Magbesvär
 • Psykiatriska sjukdomar tex depression och ångest
 • Stressrelaterade besvär
 • Sjukdomar hos barn och ungdomar
 • Utredningar av olika slag tex allergi, astma, demens och huvudvärk
 • Gynekologiska och urologiska problem så som prostata-, urinvägs- och njursjukdom
 • Vissa vaccinationer bla vaccination mot TBE och resevaccinationer. Se Vaccinationer

Akut vård

AdobeStock_170802002.jpeg

Astma/KOL-mottagning

AdobeStock_239920211.jpeg

Barnmorskor

Gravid 2000x1333

Distriktssköterskor

AdobeStock_231843788.jpeg

Laboratoriet/provtagning

AdobeStock_74206428.jpeg

Läkare

AdobeStock_259470506.jpeg

Mottagningssköterskor

AdobeStock_269686327.jpeg

Psykolog

AdobeStock_377877595.jpeg

Reception

AdobeStock_21739... ratio.jpeg

Vaccination

AdobeStock_486877652.jpeg