kran

Vår verksamhet

Hos oss har Du möjlighet att få hjälp med olika typer av hälsoproblem, allt från akuta infektionssjukdomar till kontroll av kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes och astma. Vi erbjuder även hälsosamtal samt hjälp med rökavvänjning och viktnedgång.

Vi har ett bra och nära samarbete med övrig sjukvård i Stockholm såsom andra specialistmottagningar, röntgen, fysiologiska laboratorium, sjukgymnaster, sjukhus med flera.

På mottagningen finns laboratorium. Psykolog för stöd- och bedömningssamtal.

Vi har även Barnmorskemottagning ( tidigare kallat MVC).

Har Du behov av vård i hemmet hjälper vi till med hemsjukvård med hembesök i vårt närområde Hammarby Sjöstad.

Klicka på nedanstsående för mer information.

Läkare

Distriktssköterskor

Mottagningsköterskor

Psykolog Martin Sundberg

Hammarby Sjöstads Barnmorskor

Reception

Patientavgifter

Laboratoriet/provtagning

 

Nedan följer några exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Akuta infektionssjukdomar, tex halsfluss, urinvägsinfektion, förkylning.
 • Akuta skador som sårskador, stukningar.
 • Astma, KOL och andra besvär i luftvägarna.
 • Bedömning och borttagning av födelsemärken.
 • Besvär från leder och muskulatur.
 • Eksem, utslag och andra hudbesvär.
 • Endokrinologiska sjukdomar tex diabetes, sköldkörtelsjukdomar
 • Hjärt- och kärlsjukdomar så som högt blodtryck, kärlkramp, förmaksflimmer och hjärtsvikt. 
 • Magbesvär.
 • Psykiatriska sjukdomar tex depression och ångest.
 • Stressrelaterade besvär
 • Sjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Utredningar av olika slag tex allergi, astma, demens och huvudvärk.
 • Gynekologiska och urologiska problem så som prostata-, urinvägs- och njursjukdom.
 • Vissa vaccination bla vaccination mot TBE, influensa mm. Se Vaccinationer

 

Astma/KOL-mottagning

För dig som har besvär med astma eller KOL har mottagningen specialutbildade sköterskor samt läkare.

Du kan boka tid genom att ringa telefonnummer 08-462 25 00 mån-fre 08.00-17.00 eller på tisdagar 10.15-12.00 till Astma/KOL-sköterska Mette Friberg på telefonnummer 070-785 42 71.

 

Personuppgiftshantering

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt.

Bland de uppgifter vi samlar in ingår namn och telefonnummer och ibland e-post för att kunna nå dig för att exempelvis ge dig information inför ditt besök hos oss. Användningen av personuppgifter är avgörande för att tillhandahålla en högkvalitativ vård och vi samlar bara in den information som är nödvändig. Den information vi hanterar är oftast reglerad av Patientdatalagen eller annan lagstiftning som Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Vi vidtar också olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen bara kan användas som avsett och av personer med korrekt behörighet. Du kan känna dig trygg att vår personal värnar om din integritet i sitt dagliga arbete.

Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.praktikertjanst.se/personuppgifter

Miljöpolicy

Miljöpolicy