Patientavgifter

Här kan du läsa om vad ett besök hos oss kostar dig som patient.

Patientavgifter

Läkarbesök 275 kr
Hembesök läkare 300 kr
Distriktssköterska/sjuksköterska 275 kr
Undersköterska 275 kr
Psykologbesök 275 kr
   
Barn och ungdomar under 18 år Kostnadsfritt
Telefonrådgivning Kostnadsfritt

 

Intyg

För intyg gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter, utan du måste vanligtvis betala enligt en särskild taxa. Om du, i samband med ett öppenvårdsbesök begär ett intyg, ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

Om det krävs mer omfattande undersökningar eller ytterligare medicinsk service, exempelvis laboratorieprover eller röntgen, debiteras utöver intygspriset också den faktiska kostnaden för dessa undersökningar enligt respektive kliniks prislista.

Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet.

Läs mer om avgifter och regler för intyg samt hälsoundersökningar

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras du en uteblivandeavgift på 400 kronor (enligt beslut av Region Stockholm). Detta gäller även barn och ungdomar
under 18 år samt om du har frikort.

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök. Du har möjlighet att avboka dygnet runt på telefonnummer 08-462 25 00

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.

På 1177.se hittar du mer information om de taxor och avgifter som gäller för
hälso- och sjukvård i Region Stockholm.

1177/Patientavgifter

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än 1400 kr i patientavgifter
under ett år. När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri
vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket.
Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos regionens mottagningar och
avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med regionen. Frikortet registreras elektroniskt.

1177/Högkostnadsskydd och frikort