Start

 

Välkommen till oss! 

För att undvika smittspridning får du som patient inte ta med dig någon medföljande när du besöker oss.

Genom att minska antalet personer på plats samtidigt kan vi hålla avstånd och undvika trängsel. Undantag görs om det är nödvändigt med medföljande för vårdkontakten, som exempelvis barn eller patienter med tillstånd som kräver en medföljande.

Vi ser gärna att du använder munskydd när du besöker mottagningen!

_________________________________________________________________________

Information inför kommande vaccinering av Covid-19 på Hammarby Sjöstads Husläkare. 

Mottagningen har fått i uppdrag av Region Stockholm att vaccinera våra listade patienter som tillhör riskgrupper. (Riskgrupper se nedan). 

Vi ser fram emot vaccinationsstart och vi hoppas att så många som möjligt kommer att nyttja erbjudandet. 

Aktuella patientgrupper enligt direktiv från Regionen:

 1. Personer 18 år och äldre som har hemtjänst och vuxna som bor med dem. 
 2. Egen personal. 
 3. Personer som är 70 år eller äldre. 
 4. Personer som tillhör en riskgrupp och som är yngre än 70 år. *för definition se nedan. 

Vaccination sker med prioritering1-4 enligt ovan. Vid god vaccintillgång kan vaccination av dessa grupper ske samtidigt. 

Vaccineringen kommer förhoppningsvis påbörjas första veckan i februari men tidpunkten är ännu osäker och kan komma att försenas beroende på vaccintillgång. 

Grupp 1 kommer bli kontaktade av vårdcentralen. 

Grupp 3 och 4 kommer att kunna boka tid via webtidbokningen som finns på 1177.se. Gå in med mobilt bankID och boka tid. OBS! Vi kommer att meddela här på hemsidan NÄR web-tidbokenöppnas. Vi måste först säkerställa att vaccin finns på mottagningen. 

Vaccinet kommer att behöva ges i två doser. Dos nr 2 skall tas cirka 4-6 veckor efter dos 1. Du får en tid för det i samband med första besöket. 

Du måste vänta kvar på mottagningen i 15 minuter efter vaccinationen. 

För närvarande har vi inga besked om vaccinering för resten av våra patienter men besked kommer under våren. 

* Definition av riskgrupper enligt Socialstyrelsen

 • 70 år och äldre
 • Aktiv cancersjukdom
 • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (ej hormonell förebyggande behandling)
 • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom med cirrosutveckling
 • Fetma (BMI 40 och däröver)
 • Neuromuskulär sjukdom (till exempel Parkinson, MS, ALS)
 • Organtransplanterade
 • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
 • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Exempel på detta är immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

OBS Astma räknas ej som riskgrupp