Start

 

VÅR DIGITALA INGÅNG - Var god se ovan. 

 

Välkommen till oss! 

För att undvika smittspridning får du som patient inte ta med dig någon medföljande när du besöker oss.

Genom att minska antalet personer på plats samtidigt kan vi hålla avstånd och undvika trängsel. Undantag görs om det är nödvändigt med medföljande för vårdkontakten, som exempelvis barn eller patienter med tillstånd som kräver en medföljande.

Vi ser gärna att du använder munskydd när du besöker mottagningen!

_________________________________________________________________________

Information inför kommande vaccinering av Covid-19 på Hammarby Sjöstads Husläkare. 

OBS! Nedanstående information kan komma att ändras. Aktuell uppdaterad information finns på 1177.se

Mottagningen har fått i uppdrag av Region Stockholm att vaccinera våra listade patienter över 65 år.

Vi ser fram emot vaccinationsstart och vi hoppas att så många som möjligt kommer att nyttja erbjudandet. 

Aktuella patientgrupper enligt direktiv från Regionen:

Fas 1. Personer inskrivna i hemsjukvård och LSS-boende.  Personer 18 år och äldre som har hemtjänst och vuxna som bor med dem.  Fas 1 kommer bli kontaktade av vårdcentralen. 

Fas 2. Egen personal. Personer som är 65 år eller äldre. Patienter som har dialys eller genomgått transplantation. 

Fas 3. Personer i åldern 60–64 år. Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom. Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Vaccination sker med prioritering fas 1-3 enligt ovan. Vid god vaccintillgång kan vaccination av dessa grupper ske samtidigt. 

Det är för närvarande oklart vilket vaccin som kommer att distribueras till vårdcentralerna. 

Vårdcentralen har nu vecka 8 börjat vaccinera med Pfizers vaccin till patienter i fas 1. För närvarande tror regionen att vi kan börjas inleda vaccination av patienter i fas 2 i mitten/slutet av mars.  Dom äldsta åldersgrupperna kommer att prioriteras först. Regionen planerar att skicka ut brev när det är dags för dig att boka tid för vaccination. 

Patienter 85 år och äldre kommer att bli uppringda av mottagningen för vaccinationstid. 

Vaccinet kommer att behöva ges i två doser. Dos nr 2 skall tas cirka 4-6 veckor efter dos 1. Du får en tid för det i samband med första besöket. 

Du måste vänta kvar på mottagningen i 15 minuter efter vaccinationen. 

För närvarande har vi inga besked om vaccinering för resten av våra patienter men besked kommer under våren. 

* Definition av riskgrupper enligt Socialstyrelsen se nedan.

Folkhälsomyndigheten ser just nu över vilka som skall bedömas som riskgrupper.

  • 65 år och äldre
  • Aktiv cancersjukdom
  • Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (ej hormonell förebyggande behandling)
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller kronisk leversjukdom med cirrosutveckling
  • Fetma (BMI 40 och däröver)
  • Neuromuskulär sjukdom (till exempel Parkinson, MS, ALS)
  • Organtransplanterade
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för Sars-CoV-2 och risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Exempel på detta är immunbristsjukdomar, sjukdomar eller resttillstånd efter sjukdomar som allvarligt påverkar viss organfunktion, ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd samt behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

OBS Astma räknas ej som riskgrupp.

Frågor och svar om vaccin mot Covid-19 - se flik ovan.