Start

 

VÅR DIGITALA INGÅNG - Var god se ovan. 

 

Tyvärr tvingas vi hålla chatten stängd tillfälligt med anledning av begränsad personalstyrka och hög belastning till följd av covid-vaccinering, men vi hoppas kunna öppna snart igen. Chatten är således obemannad för tillfället. Självklart går det bra att kontakta oss via 1177 eller per telefon som vanligt.

 

Vi är tacksamma om ni ,  vid vaccinationsfrågor, i första hand läser informationen på 1177

OBS! VI VACCINERAR INTE FAS 4.

_________________________________________________________________________

Fr.o.m. vecka 17 välkomnar vi patienter mellan 18-59 år som tillhör en riskgrupp. För riskgrupper se nedan.

Vi är tacksamma om du som vet om att du tillhör en riskgrupp kontaktar mottagning, helst via ett meddelande i 1177.se. Vi kommer också försöka kontakta dig som vi vet tillhör en riskgrupp.

Riskgrupper: 

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2. 
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. 
  • Downs syndrom.
  • Demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. 
  • Psykisk funktionsnedsättning. 
  • Personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa. 

 

Ta med dig ifylld hälsodeklaration inför vaccinationen. 

Hälsodeklaration inför vaccinering mot Covid-19:

https://vardgivarguiden.se/v2/globalassets/utveckling/corona/vaccination/halsodeklaration/halsodeklaration-covid-19.pdf

________________________________________________________________________

Aktuella patientgrupper enligt direktiv från Regionen:

 

Fas 1. Personer inskrivna i hemsjukvård och LSS-boende.  Personer 18 år och äldre som har hemtjänst och vuxna som bor med dem.  Fas 1 kommer bli kontaktade av vårdcentralen. 

 

Fas 2. Personer som är 65 år eller äldre. Patienter som har dialys eller genomgått transplantation (dessa patienter kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination).  

 

Fas 3. Personer i åldern 60–64 år. Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning. Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.

 

Vaccination sker med prioritering fas 1-3 enligt ovan. Vid god vaccintillgång kan vaccination av dessa grupper ske samtidigt. 

Dom äldsta åldersgrupperna kommer att prioriteras först. Regionen planerar att skicka ut brev när det är dags för dig att boka tid för vaccination. 

Vaccinet kommer att behöva ges i två doser. Dos nr 2 skall tas cirka 6-9 veckor efter dos 1 beroende på vilket vaccin. Du får en tid för det i samband med första besöket. 

Du måste vänta kvar på mottagningen i 15 minuter efter vaccinationen. 

 

 ________________________________________________________________________

Välkommen till oss!


För att undvika smittspridning får du som patient inte ta med dig någon medföljande när du besöker oss.

Genom att minska antalet personer på plats samtidigt kan vi hålla avstånd och undvika trängsel. Undantag görs om det är nödvändigt med medföljande för vårdkontakten, som exempelvis barn eller patienter med tillstånd som kräver en medföljande.

Vi ser gärna att du använder munskydd när du besöker mottagningen!