Patientavgifter

Högkostnadsskyddet höjs enl beslut av Stockholms Läns Landsting till 1150 kr fr o m den 1 januari 2019.

Läkarbesök                                                         200 kr
Hembesök läkare 300 kr
Distriktssköterska 100 kr
Psykologbesök 100 kr

Sjukvård till barn och ungdomar under 18 år är kostnadsfri.
Telefonrådgivning är kostnadsfri.

Intyg

För intyg gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter, utan du måste vanligtvis betala enligt en särskild taxa. Om du, i samband med ett öppenvårdsbesök begär ett intyg, ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

Om det krävs mer omfattande undersökningar eller ytterligare medicinsk service, exempelvis laboratorieprover eller röntgen, debiteras utöver intygspriset också den faktiska kostnaden för dessa undersökningar enligt respektive kliniks prislista.

Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet.

Här kan man läsa mer om avgifter och regler för intyg samt hälsoundersökningar:

https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Avgifter-for-intyg-vaccination-halsoundersokning-och-provtagning-i-stockholms-lan/#section-1

 

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras du ordinarie
patientavgift. Detta gäller även barn och ungdomar
under 18 år samt om du har frikort.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid utebliven besök.

På 1177.se hittar du mer information om de taxor och avgifter som gäller för
hälso- och sjukvård i Stockholms Läns Landsting.

1177/Patientavgifter

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än 1150 kr i patientavgifter
under ett år. När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri
vård. Frikortet gäller tolv månader efter den dag då du gjorde det första besöket.
Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och
avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Frikortet registreras elektroniskt.

1177/Högkostnadsskydd och frikort