Arbetsterapi

Råd, träning och hjälpmedel underlättar din vardag

Vår arbetsterapeut, Maria Isaksson träffar du på kliniken. Hon gör vid behov även hembesök. 

Arbetsterapeuten erbjuder bedömning och behandling av olika handskador och -sjukdomar. Har du tennis- eller musarm hjälper hon dig. Vår arbetsterapeut hjälper också till med behandling och träning vid artros i händerna, erbjuder utprovning av bandage eller ortoser samt värmebehandling. 

Arbetsterapeuten tillhandahåller behandling /träning vid neurologiska sjukdomar som t ex stroke, MS och Parkinson. 

Utprovning av hjälpmedel ligger inom arbetsterapeutens ansvarsområde. Det må sedan gälla enklare vardagshjälpmedel eller avancerade tekniska hjälpmedel.

Arbetsterapeuten hjälper vidare till med bedömning av behovet av bostadsanpassning samt utredningar av patientens aktivitetsförmåga, där bl a arbetsplatsbesök och ergonomisk rådgivning ingår som ett led i arbetet. 

För att komma i kontakt med arbetsterapeuten ring: 035 14 60 90

Rehabkoordinator på Kattegattkliniken

Rehabkoordinator finns inom vårdval Hallands samtliga verksamheter.

Rehabkoordinatorn har till uppgift att verka för en tidig samverkan kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Samverkan är avgörande för ett helhetsperspektiv på patientens behov av stöd och för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Hälso- och sjukvården är en aktör som tidigt, redan före en sjukskrivning blir aktuell, kan få kännedom om individens behov. Hälso- och sjukvården kan skapa möjligheter att, vid behov tidigt samverka kring individer i sjukskrivningsprocessen genom att tillsammans med patienten informera och samverka med arbetsgivaren eller Arbetsförmedling samt Försäkringskassan.

Hos oss på Kattegattkliniken heter Rehabkoordinatorn Maria Isaksson och kan nås på telefon i frågor som rör sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringssamverkan.

Tfn: 035 14 60 90